Fabrication d'un clairon, j'ai appris de choses

https://www.youtube.com/watch?v=xHhw6_ejIO0